Forum Bahasa Melayu

Sedang berlangsung forum bertajuk “Mengapa Bahasa Melayu di Eropah”:

  • Oleh : Prof. Dr. Arndt Graf
  • Dari : Â Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Goethe-University of Frankfurt
  • Turut dihadiri : Dr. Zuraidah Md Don, Universiti Malaya